Horská Kamenice v urbáři panství Čes. Dubu, Osečné a Frýdštejna 1567 – Jan Hájek

NĚCO Z DĚJIN KAMENICE (HORSKÉ). Dostaly se mi do rukou staré pozemkové knihy panství Frýdštejnského z r. 1571. Budou to asi nejstarší zápisy o Kamenici, a proto dovoluji si je uveřejniti ve Vašem „Sborníku“ pro další badatele o Kamenici.

Kamenice (Horská) byla příslušenstvím panství Frýdštejnského. Urbář panství Českýho Dubu, Osečna, Fridštegna, statek: Sedmi vesnic neb Wiszka s datem 1567 uvádí na pol. 213-218 Kamenici ves s těmito usedlými:

1. Mattieg Rychtarz (Rychtář) odváděl úroku sv. Jirského 12 gr., úr. sv. Jánskýho 4 gr., úr. sv. Havelského 12 gr., 3 slepice nebo 6 gr., 25 vajec nebo 1 gr. 51/2 den., 5 korců ovsa nebo 50 gr., 2 čtvrce semence nebo 4 gr.; celkem 1 kopu 29 gr. 51/2 den.

2. Bartoš Junů odváděl úroku sv. Jiřského 8 gr., úr. sv. Jánského 4 gr., úr. sv. Havelského 8 gr, 4 slepice nebo 8 gr., 20 vajec nebo 1 gr. 3 den., 4 korce ovsa nebo 40 gr., 2 čtvrce semence nebo 4 gr.; celkem 1 kopu 13 gr. 3 den.

3. Petr Kaynowský odváděl úroku sv. Jiřského 6 gr, úr. sv. Jánského 2 gr., úr. sv. Havelského 6 gr., 2 slepice nebo 4 gr., 10 vajec nebo 5 den., 2 korce ovsa nebo 20 gr, 1 čtvrci semence nebo 2 gr.; celkem 40 gr. 5 den.

4. Petr Lubasů odváděl úroku sv. Jiřského 10 gr., úr. sv. Jánského 5 gr, úr. sv. Havelského 10 gr., 4 slepice nebo 8 gr., 15 vajec nebo 1 gr., 1/2 den., 31/2 korce ovsa nebo 35 gr, 2 čtvrce semence nebo 4 gr.; celkem 1 kopu 13 gr. 1/2 den.

5. Jan Malků odváděl úroku sv. Jiřského 8 gr., úr. sv. Jánského 2 gr., úr. sv. Havelského 8 gr., 4 slepice nebo 8 gr., 15 vajec nebo 1 gr. 1/2 den., 3 korce ovsa nebo 30 gr., 2 čtvrce semence nebo 4 gr.; celkem 1 kopu 1 gr. 1/2 den.

6. Matěj Lukášův odváděl úroku sv. Jiřského 6 gr., úr. sv. Jánského 2 gr., úr. sv. Havelského 6 gr., 2 slepice nebo 4 gr., 10 vajec nebo 5 den., 2 korce ovsa nebo 20 gr., 1 čtvrci semence nebo 2 gr.; cel- kem 40 gr. 5 den.

7. Havel Sedlákův odváděl úroku sv. Jiřského 12 gr, úr. sv. Havelského 12 gr., 2 slepice nebo 4 gr., 10 vajec nebo 5 den., 2 korce ovsa nebo 20 gr., 2 čtvrce semence 4 gr.; celkem 52 gr. 5 den.

8. Petr Wanikůw odváděl úroku sv. Jiřského 6 gr., úr. sv. Jánského 3 gr., úr. sv. Havelského 6 gr., 2 slepice nebo 4 gr., 16 vajec nebo 1 gr. 1 den., 21/2 korce ovsa nebo 25 gr., 2 čtvrce semence nebo 4 gr.; celkem 49 gr. 1 den.

9. Petr Sstryczl (Štrycl) odváděl úroku sv. Jiřského 3 gr., úr. sv. Jánského 11/2 gr., úr., sv. Havelského 3 gr., 1 husu krmnou, kleštěnou, nebo 6 gr., 1 slepici nebo 2 gr., 8 vajec nebo 4 den., 11/2 korce ovsa nebo 15 gr., 1 čtvrci semence nebo 2 gr.; celkem 33 gr. 1/2 den.

10. Wytt Wawrzychův (Vavřichů) odváděl úroku sv. Jiřského 12 gr., úr. sv. Jánského 4 gr., úr. sv. Havelského 12 gr., 5 slepic anebo 10 gr., 25 vajec anebo 1 gr. 51/2 den, 5 korců ovsa nebo 50 gr., 3 čtvrce se- mence nebo 6 gr.; celkem 1 kopu 35 gr. 51/2 den.

11. Wawra Gyrákův (Jiráků) odváděl úroku sv. Jiřského 12 gr., úr. sv. Jánského 6 gr., úroku sv. Havelského 12 gr, 4 slepice nebo 8 gr., 20 vajec anebo 1 gr., 3 den., 4 korce ovsa nebo 40 gr., 2 čtvrce semence nebo 4 gr.; celkem 1 kopu 23 gr. 3 den.

12. Waczlav Gyrakův (Jiráků) odváděl úroku sv. Jiřského 12 gr., úr. sv. Jánského 4 gr., úr. sv. Havelského 12 gr., 4 slepice nebo 8 gr., 20 vajec anebo 1 gr., 3 den., 4 korce ovsa nebo 40 gr., 2 čtvrce se- mence 4 gr.; celkem 1 kopu 21 gr. 3 den.

13. Ondra Wawrzinův (Vavřinův) odváděl úroku sv. Jiřského 6 gr., úr. sv. Jánského 3 gr., úr. sv. Havelského 6 gr., 3 slepice nebo 6 gr., 15 vajec. anebo 1 gr. 1/2 den., 21/2 korce ovsa nebo 25 gr., 11/2 čtvrce semence nebo 3 gr.; celkem 50 gr. 1/2 den.

14. Ondrzey Zednyk (Zedník) odváděl úroku sv. Jiřského 21 gr., úr. sv. Ha- velského 21 gr., 4 slepice nebo 8 gr., 2 korce ovsa nebo 20 gr.; celkem 1 kopu 10 gr.

15. Jakub Mlynarz (Mlynář) odváděl úroku sv. Jiřského 161/2 gr., úroku sv. Havelského 161/2 gr., 3 slepice nebo 6 gr., 5 vajec anebo 21/2 den., 1 korec ovsa nebo 10 gr.; celkem 49 gr. 21/2 den.

16. Jan Chalupník odváděl úroku sv. Jiřského 3 gr., úr. sv. Havelského 3 gr.; celkem 6 gr.

17. Krystyna wdova odváděla úroku sv. Jiřského 3 gr., úr. sv. Havelského 3 gr.; celkem 6 gr.

Odvedli tedy poddaní Kameničtí ročně na úroku sv. Jiřském 2 kopy 361/2 gr., na úr. sv. Jánském 401/2 gr., na úr. sv. Havelském 2 kopy 361/2 gr., 1 husu nebo 6 gr., 47 slepic po 2 gr. t. j. 1 kopa 34 gr., 214 vajec po 1/2 den. t. j. 15 gr. 2 den., 44 korců ovsa po 10 gr. t. j. 7 kop 20 gr., 231/2 čtvrce semence po 2 gr. t. j. 47 gr.; celkem tedy 15 kop 55 gr. 51/2 den.

*) Mimo to byli v té vsi povinni kdy a kdekoliv na témž panství na lov choditi, sedláci k stavění potřeby vézti, a ti kteří koní neměli, když se co toho stavělo, pomáhati, přidávati měli, kterážto povinnost za nemalou „zwuol“ se býti pokládala.

V té vsi byli povinni na lukách pod Frydštejnem seno a otavu pomáhati síci, rozstřásti, do kup shrabati, kde se jim poručí, i také ku pivovaru Hodkovskému dříví vézti měli, za tu povinnost se kladlo 7 kop.

V té vsi byla krčma od starodávna výsadní, ve kteréž se pivo turnovské šenkovalo, a platila z 1 sudu vyšenkovaného piva po 6 gr., což do roku učinilo při nejmenším užitku přes 3 kopy.

V té vsi bylo podruhů mužského pohlaví 8 osob, kteří platili své vrchnosti do roka po 2 gr., což činilo 16 gr.

Tito podruzi byli povinni robotou sekati po 2 dnech, což dělá 16 dnů, počítá-li se den po 3 groších, učiní to 48 gr.

Těchto podruhů ženy, počtem 8, byly povinny své vrchnosti bez úplatku po 6 štenicích příze napřísti, tedy 48 šteniků, počital-li se štenik po 2 den., učinilo to 13 gr., 5 den.; celkem tedy 11 kop 17 gr. 5 den.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *