První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1395 (ověřit pramen?).

Jan jinak Hašek z Vrchlabí stál r. 1457 o nějakou odúmrť v Nedvězí a Čikváskách.

Zmínka o obci je v urbáři „Registra berně panství semilského 1562 „. Zde je obec nazvána jako ves Czikwasky a má 9 gruntů.

Zmínka v pozemkové knize Navarov z r. (1607-1625) : r. 1611 kupuje Jakub Blažků grunt od Martina Zaucha ze Sýtové, r.1620 Jan Dědcův z Benešova/Čikvásek  kupuje grunt od Havla Dědců z Benešova.