Bzí

První písemná zmínka o obci je z roku 1346. V pramenech také psána jako Nábzí.

Název je zřejmě odvozen od bezového porostu v okolí – vrch porostlý bezovým hájem.

V zemských deskách z r. 1538 je obec zmiňována jako ves Bzy.

Další zmínka pochází z roku 1608 ve Vatmberském urbáři. Zde je zmiňováno 14 gruntů a 3 chalupy na obci a kostel s farou, farář se celoročně chová.

Bzí bylo nejstarší farní obcí v oblasti horního Pojizeří a v 17. století bylo Bzí církevně správním centrem pro celou oblast Jablonecka a Železnobrodska. Koncem tohoto století byla postavena škola, sroubená z trámů staré dřevěné chrámové lodi.

V roce 1715 zmíněn jako kantor Bzovský Karel Benedikt Kozlovský.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *