Ve starších pramenech je nazýván jako Bratrzikow.

Obec je poprvé zmiňována v urbáři „Úrok svatojiřský panství navarovského 1565“. Zde je psána jako ves Bratrzíkow a má 5 gruntů.  Hospodaří zde: Jan Kolářův, Havel, Tůma, Jakub, Mikeš. Ves  patřila pod panství navarovské.

Další zmínka o obci je v pozemkové knize Navarov (1607-1625), kde roku 1609 kupuje Václav Koňák grunt od Adama Macka a v r. 1617 kupuje grunt Pavel Měkota od Ondřeje Hospody, r. 1623 kupuje Blažek Komínků od Jakuba Šisky a v témž roce kupuje Štěpán Měkota od Pavla Měkoty.

V roce 1628 je v urbáři Maloskalském zmíněna obec Dobrohostov (Štebrov) – nyní asi součást Bratříkova. O Dobrohostově je zmínka již v urbáři Vartmberském r. 1608 (součást rychty Brodské) a také v knize purkrechtní Hrubý Rohozec a Malá Skála (1611-1644), kde jsou zmíněni hospodáři : Havel Šorenc?, Jan Mikulků a  Matěj Filata?.