První písemná zpráva o obci Bozkov pochází z roku 1352.

1357 postoupil klášter Hradištský Havlu ze Zvířetic k Semilům výměnou: Boskov,Roztoky, v Jesenném něco (Josef Kurka – Archidiakonáty Kouřimský, Boleslavský, Hradecký )).

1385 zmíněn v Jenišovicích opat Hradištský = Jan (z Bozkova).

1385 Hašek Zvířetický z Lemberka (nabyv opět Boskova, připojil jej k Semilům.

Další zmínka o obci je v urbáři „Registra berně panství semilského 1562 „. Zde je obec nazvána jako Buozkow a má 26 gruntů. Hospodaří zde: Matěj, Šťastný Samohrd, Mazanec, Doležal, Stejskal, Bravenec (Brabenec?), Petr, Varczek, Jírová, Šimon Mankuv, Klapskej, Duchek, Jaroš, Adam, Lampa, Moravec, Čmuchal, Matěj, Toman, Mach, Duchoň, Vaněk, Pavel, mlynář, Bedkovej, Harton.

Bozkov je také zmiňován v článku Hamr pod Bozkovem (Od Ještědu k Troskám ročník 5, str. 128): 1575, ve čtvrtek po neděli Oculi. Jiřík Zásmucký z Zásmuk a v Lištném pohání Šimona Hample z Hamplštejna na hamru pod Bozkovem, Jana Zásmuckého z Zásmuk v Lišném proti Mikulášovi Hroubovskýmu z Zásmuk na Hroubovicích. Termín v pondělí po neděli květné, pokuty (nedostaví-li se) 900 kop gr. (Registra komor. Soudu č. 660 v archivu musejním v Praze list 11)

V pozemkové knize Navarov (1607-1625) zmíněn 1611 Václav Martinků – kupuje grunt od Havla Martinků, 1612 Bartoloměj Holců, a 1627 Michal Holců kupuje grunt od Bartoloměje Holců, r. 1614 kupuje Jiří Lampa grunt od Václava Lampy, r. 1617 zmíněny děti Martina Čmuchálka, r. 1618 kupuje Mikuláš Dolenský grunt od Michala a Mikuláše Jandourka, a dále zmíněn Jakub Jandourek, který kupuje od Mikuláše Dolenského.

Další zmínka o obci je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psána jako Bokow (zřejmě chybně, vypadlo písmeno „z“).
V Berní Rule z roku 1654 má Bozkov 36 gruntů –  sedláci: Daniel Nosek, Jan Matejl, Mikuláš Mazanej, Matěj Penižka, Jakub Kubů, Jiřík Kroupů, Martin Martinlů, Václav Lampa, Jakub Kroupa, Jakub Klápšů, Petr Hansů, Václav Pěnička, Tobiáš Zeman, Jan Dolenský, Jan Čmuchálek, Jiřík Lampa, Martin Urban, Mikuláš Nosek, Adam Pavlišta, Václav Holec, Jan Juckl, Matěj Přinocj, Václav Pobijan, Matěj Havlíčků, Václav Havránek, Kateřina Kozačka, Jiřík Martinků, Mikuláš Doležal, Daniel Peklo, Václav Mikšů, Václav Waltr, MAtěj Dobřanek, Mikuláš Rulík, Jakub Honzů, Matěj Mlynář.

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec cca 27 gruntů, 2 mlýny a 15 chalupy. Ve vsi je také kostel s věží, ze dřeva postavený.

Podle zprávy o robotách z r. 1690 obsažené v urbáře semilského z roku 1687 má obec 15 sedláků s potahem, 10 chalupníků a 12 domkařů.

První písemná zmínka o škole a učiteli sahá až do roku 1749. Nynější školní budova byla předána do užívání v květnu roku 1876. Za svou existenci prošla mnoha proměnami, ale stále slouží svému původnímu účelu.