Bozkov

První písemná zpráva o podkrkonošské obci Bozkov pochází z roku 1356. Tehdy Havel Húba z Lemberka daroval klášteru Hradiště nad Jizerou kus lesa, ve kterém mniši založili farnost u Panny Marie v Bozkově. (nebo ?? Poprvé je Bozkov v pramenech zmiňován kolem roku 1360, kdy jej prodali cisterciáci z Kláštera nad Jizerou u Mnichova Hradiště Haškovi Zvířetickému z Lemberka, držiteli semilského panství, jehožsoučástí již zůstal.

Další zmínka o obci je v urbáři „Registra berně panství semilského 1562 „. Zde je obec nazvána jako Buozkow a má 26 gruntů. Z toho jeden grunt zapsán jako mlynář.

Bozkov je také zmiňován v článku Hamr pod Bozkovem (Od Ještědu k Troskám ročník 5, str. 128): 1575, ve čtvrtek po neděli Oculi. Jiřík Zásmucký z Zásmuk a v Lištném pohání Šimona Hample z Hamplštejna na hamru pod Bozkovem, Jana Zásmuckého z Zásmuk v Lišném proti Mikulášovi Hroubovskýmu z Zásmuk na Hroubovicích. Termín v pondělí po neděli květné, pokuty (nedostaví-li se) 900 kop gr. (Registra komor. Soudu č. 660 v archivu musejním v Praze list 11)

Další zmínka o obci je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psána jako Bokow (zřejmě chybně, vypadlo písmeno „z“).

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec cca 27 gruntů, 2 mlýny a 15 chalupy. Ve vsi je také kostel s věží, ze dřeva postavený.

Podle zprávy o robotách z r. 1690 obsažené v urbáře semilského z roku 1687 má obec 15 sedláků s potahem, 10 chalupníků a 12 domkařů.

První písemná zmínka o škole a učiteli sahá až do roku 1749. Nynější školní budova byla předána do užívání v květnu roku 1876. Za svou existenci prošla mnoha proměnami, ale stále slouží svému původnímu účelu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *