Ve starších pramenech je nazýván jako Borzkow či Buorzkow. Posledně zmíněné Buorzkow evokuje původ od slova „bouřka“.

První písemná zmínka o vesnici pochází údajně z roku 1542 (ověřit pramen).

Další zmínka o obci je v urbáři „Registra berně panství semilského 1562 „. Zde je obec nazvána jako Buorzkow a má 8 gruntů: Vaněk, Bartoň, Vávra, Holczek, Křížek, Matěj, Jirsa, mlynář..

Další zmínky o obci Bořkov jsou v pozemkové knize Navarov (1607-1625). Roku 1608 zde kupuje Duchek Havelků grunt od Jiřího Havelky. Roku 1609 dědí Jakub Křížek a jeho sourozenci (Jiří, Kateřina) po neb. Martinu Křížkovi (zde zmíněni svědci Jan Porziczký (Poříčský?) – rychtář, Jiří Havelka – konšel, a Jan Skřivanec). Roku 1611 kupuje Mikuláš Tulák grunt od Václava Tuláka, a roku 1627 jsou zmíněni sirotci Mikuláše Tuláka : Jan, Jiřík, Maryana, Lydmila, Mandalena, Anna a matka Kateřina. Roku 1622 Kupuje Václav Tlapa (syn+Jiříka Tlapy) grunt od Jana Pavlišty.

Další zmínka o obci je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psána jako Boržkow.

V Berní Rule z roku 1654 má Bořkov 19 gruntů. Sedláci: Jiří Bažant, Jakub Juna, Jan Juna, Václav Tomáš, Václav Jozífků, Jakub Křížek, MArtin Liška, JAkub Novotný, Matěj Černý, Jiřík Bělka, Tobiáš Václavík, Jan Dolenskej, zahradníci? Václav Drabal, Jan Bažant, Jan Křížek, Matouš Švormus, Dorota Kabolová, Jan Václavík, Václav Kudrna.

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec 9 gruntů a 2 nejméně chalupy (chalupy pro Bořkov jsou udávány dohromady se Slanou).

Podle zprávy o robotách z r. 1690 obsažené v urbáře semilského z roku 1687 má obec 11 sedláků s potahem, 18 chalupníků a 12 domkařů.