Bořkov

Ve starších pramenech je nazýván jako Borzkow či Buorzkow. Posledně zmíněné Buorzkow evokuje původ od slova „bouřka“.

První zmínka o obci je v urbáři „Registra berně panství semilského 1562 „. Zde je obec nazvána jako Buorzkow a má 8 gruntů. Z toho jeden grunt zapsán jako mlynář.

Další zmínka o obci je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psána jako Boržkow.

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec 9 gruntů a 2 nejméně chalupy (chalupy pro Bořkov jsou udávány dohromady se Slanou).

Podle zprávy o robotách z r. 1690 obsažené v urbáře semilského z roku 1687 má obec 11 sedláků s potahem, 18 chalupníků a 12 domkařů.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *