Ve starších pramenech je nazýván jako Baunowsko, Bohňovsko, Bohunowsko. Dnes součást obce Jesenný (Engenthal).

První písemná zmínka o Bohuňovsku je z roku 1492 v listině napsané panem Rackem Cukrem z Tanffeldu:

Ja Raczek Czukr z Tanffeldu, Pán diedicný na Nawarowie a zbožie Nystiegského, znamo cžynim tiemto listem Každému, žie s dobrim rozmislem dal sem pod plat Cžlowieku swému Nawarowskému Yanowj a diediczum geho Horžiegnie Bavniowsko až do swalu do wieru, a to aby sobie wysekal a wyplanil, a z toho aby platil VI gr. missenských, a potom wypla(nie)ni muož sobie lecži dielati, yakéžkoly by mohl, ku požitku swému. A tiech VI gr má platiti vždy na každy Swati Yakub, a tiech luk když sobie wyplani, muož gich požiwati semem y wotawú. K tomu na swedomi a zdržienie kazal sem pccžet swú wlastní prziwiesiti k tomuto listu. Dán a psán w pondieli Masopustnj, letha Božieho 1492

Další zmínka o obci je podle urbáře „Úrok z panství semilského a navarovského od soboty po sv. Školastice léta 1581 až do soboty po třech králích léta 1585“ . Zde je ves nazvána jako Baunowsko – a hospodaří zde Piroška, Vaněk, Václav Vacek a Matouš Palka (připsán jinou rukou). Obec patří do panství navarovského.

Označení Hoření a Spodní Bohuňovsko již vymizelo. Na rovince u Jesenského nádraží dříve stával železný hamr.

V polovině 14. století byla součástí návarovského panství. Železnou huť v Bohuňovsku založil roku 1799 Pražan Ignác Loubal. Ruda se těžila v Jesenném i v okolí. Dříví pro vysokou pec se plavilo po Kamenici z lesů v Jizerských horách. V milířích se pálilo na dřevěné uhlí.

Roku 1806 huť koupil majitel jesenského statku. Karel Alain Rohan a jeho syn Kamil ji zmodernizovali a vedle litiny vyráběli i ocel.

Označení „sval“ a „vejr“ z listiny p. Racka Cukra by se mělo týkat:

Místo v řečišti Kamenice proti staré papírně, kde se napříč proudu staví v cestu vysoká svislá stěna skalní od levého břehu se slove Hrubý sval. Voda tam vymlela hlubokou tůň do které spadá peřejí a obchází překážku po pravé straně. Asi o 30 kroků níže je pak menší spád vody, označovaný jako “ malý sval“. Vejr či nápadný vír vody, tvoří se však na horním konci pozemků protí „nové papírně“ nad vyústěním odpadního kanálu od turbín zpět do řečiště kamenického.