Benešov u Semil

Obec Benešov byla založena jako lesní lánová ves ve druhé polovině 13. století Benešem z Vartenberka. Místní název Hrad a Hradiště a také blízkost několika Strážníků, které chránily zemské stezky, upozorňují na možnost mnohem staršího slovanského osídlení.

Ve starších pramenech je nazývána jako Beneschow.

První písemná zmínka o obci je z roku 1411, kdy ves patřila k semilskému panství.

Další zmínka o obci je v urbáři „Registra berně panství semilského, 1562 „. Zde má obec 19 gruntů. Jeden z gruntů psán jako mlynář. Obec je zde psána jako ves Benessow.

Další zmínka o obci je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psána jako Beneschov.

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec 15 gruntů a až 20 chalupy na obci (část chalup ale bude patřit k obci Podolí – je v urbáři psána spolu s Benešovem dohromady).

Podle zprávy o robotách z r. 1690 obsažené v urbáře semilského z roku 1687 má obec 13,5 sedláků s potahem, 13 chalupníků a 7 domkařů.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *