Bítouchov

První zmínka o Bítouchově pochází z roku 1461. Obec patřila do roku 1547 k rohozeckému panství, později k Semilům.

Ve starších pramenech je nazývána jako Bytauchow či Bitouchow .

Další zmínka o obci je zápis v zemských deskách z roku 1538. Zde je uváděna jako Bytauchow.

Další zmínka o obci je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psána jako Bitouchow.

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec 5 gruntů obrácených k bítouchovskému dvoru a pak na obci další 4 grunty a 4 chalupy.

Podle zprávy o robotách z r. 1690 obsažené v urbáře semilského z roku 1687 má obec 7 sedláků s potahem, 8 chalupníků a 2 domkařů.

V polovině 17. století zabrala vrchnost grunty bítouchovských poddaných a zřídila zde poplužní dvůr, kde chovala 50 kusů krav a 50 jalovic. Příčinou rychlého růstu počtu obyvatel koncem 19. století (v roce 1910 se při sčítání lidu přihlásilo 1141 osob) byl rozmach textilního průmyslu, zejména poptávka blízké přádelny firmy F. Schmitt. V dalších letech se Bítouchov pomalu vylidňoval, až došlo roku 1964 k jeho připojení k Semilům.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *