Domnívám se, že se jedná o domek, kde bydlel v Saské Kamenici (Chemnitz) Liddy tatínek – Otto Richard Rothe jako zaměstnanec u drah – bahnwärter – strážce dráhy. Jedná se zřejmě o adresu Aue Adorfer Eisend linie kat. Nr. 116.

Otto Rothe tu žil v letech 1901-1923.

Na fotce  bude Otto Rothe v uniformě před železničářským domkem asi s  manželkou a z jednou dcer – je to Liddy?

Fotka, kde je vidět železnice, bude možná z r. 1907 (nebo před 1907 – je tu pouze jedna kolej).  Po r. 1907 už by měla mít trať dvě koleje a během války byla asi zase poničena a změněna na jednokolejnou.

Liddy na adrese Aue Adorfer Eisend linie kat. Nr. 116 pobývala v letech 1910-1911, bydlela tedy zřejmě u rodičů v strážním domku.

Domnívám, že šlo o jeden z domků v Saské Kamenici (Chemnitz) – v části Alt-Chemnitz.

Není ale jasné zda je to opravdu on a který z těchto dvou.

Jižněji položený domek je již zbourán, na místě druhého stále stojí malá budova – mohl by to být onen stážní domek, nebo jiná budova na stejné místě. Bohužel Chemnitz nemá k dispozici Stree View, takže se nelze přesvědčit.

Domy strážních stanic byly zpravidla postaveny na úrovňových přejezdech železnic a silnic nebo v blokových bodech, výhybkách a spojovacích bodech, aby mohli odpovědní zaměstnanci železnice, kteří se hovorově nazývají staniční stráže, bydlet hned vedle jejich pracoviště. Jejichž úkolem bylo denně kontrolovat úsek tratě k domu další stráže a provádět určité práce na údržbě tratí . S narůstající hustotou železničního provozu bylo nutné trvale obsazovat důležité pozice na železniční straně, aby bylo možné vykonávat kontrolní a zpravodajské úkoly, provádět manuální kontroly, obsluhovat mechanické zábrany, signály a body. Z tohoto důvodu byly domy obsluhy železnic postaveny na základě modelu Chausseehausu jako služebního bytu pro obsluhu železnice a ve vzácných případech se servisní místností. Jedním z úkolů obsluhy stanice bylo uzavřít závory, položit body na nádražích a rozsvítit lucerny pro světelné účely a na signály a uhasit je po úsvitu.

Josef v r. 1908 bydlel v Saské Kamenici na adrese: Markersdorfe Straße 6 s otcem Hynkem.

Dům čp. 6 již zřejmě nestojí (snad byl v místě černého puntíku?). Chemnitz byla hodně bombardována, takže je možné, že za války zbořen.

—-

Na Mapě jsem také v Saské Kamenici našla místo, kde Josef a Hynek Matura pracovali – U firmy Chemnitzer AktienSpinnerei.

Všechna místa (Markersdorfe Straße 6 , předpokládaný strážní domek, kostel Michaelis Kirche, kde se Josef Matura s Liddy Rothe brali, a Chemnitzer Aktien Spinnerei, kde Josef Matura pracoval) se nacházejí nedaleko od sebe (docházková vzdálenost).