Ve vsi Zásada odvádí Matura Budinu úroku svatojirského 4 groše.

Vyvstává otázka, zda příjmení Matura je tu použito jako jméno, nebo zda se jedná o příjmí – po gruntu? Pokud je tu Matura použito jako příjmí po gruntu, je otázkou, zda se na grunt Budinů přiženil někdo s příjmením Matura, nebo naopak na grunt Maturů přiženil někdo s příjmením Budinů?

Pozemková kniha Panství Navarov z let 1607-1625 neobsahuje o obci Zásada a příjmení Matura/Budin žádnou informaci.

Soupis poddaných podle víry příjmení Budin na Semilsku nezná. Stejně tak o příjmení Budinů mlčí urbář Vartmberský (1608-1612) a urbář Semilský 1687.  ? (co berní rula – zjistit)?

Stejně tak o příjmení Budinu mlčí nejstarší matriky – ani v matrice Držkov L33/1(1651 – 1669) ani v novějších indexech Držkov L33/A (1687 – 1707) se příjmení Budin neobjevuje.

Příjmení Budin(ů) se v matrikách bzovských vyskytuje  poprvé r. 1702 v Hrubé Horce, kdy za kmotra  je psán Jiří Budin. V matrikách semilských se  Budinové objevují  r. 1682, kdy Matěj Budinů křtí v Nedvězí u Slané syna Jana. Další je Jan  Budinů, který křtí děti v Bořkově r. 1693 syna Macha a v r. 1696 ve Slané dceru Annu. Jako kmotr není žádný Matura – obvyklá příjmení kmotrů: Popelářka, Stránský, Vojtíšek, Jandura, Tulák, Zajíček, Čermák, Maršálek, Zich, Čížek, Láska, Strnad, Mašek. Až teprve v r. 1733, kdy se v Bozkově narodil Daniel syn Jana Budinů, je za kmotra uveden Josef Matura.

Podle gruntovnic kolem r. 1705 kdy Jan Budin kupuje grunt od Matěje Křapka v obci Slaná. V obci Slaná je později jméno Matura spojeno s příjmením Tulák (Josef Matura z Horky se žení r. 1731 s Annou Tulák ze Slané) a s příjmením Paska (Kristián Matura z Malé Horky si bere r. 1731 Rosinu Paska ze Slané).

Dále se příjmení Budina objevuje v gruntovní knize obce Nedvězí u Slané, kde v roce 1718 kupuje Daniel Budinů od otce Matěje Budinů grunt.  Zde ještě není online nejstarší gruntovnice ič. 63 z r. 1637-1722(Pozemková kniha Stará Lomnice, Stružinec, Pohoří, Sutice, Nedvězí, Slaná, Tuhaň, Rváčov, Skuhrov, Černá). Nedvězí není v soupise poddaných ani Berní Rule pro Boleslavsko uvedeno.

Bylo by asi výhledově zajímavé zkusit prověřit shodu příjmení Matura a Budinů přes DNA… Nebo jde o falešnou stopu a Matura je zde použito pouze jako jméno?