Zde s nachází další zmínka o Maturech. Bohužel záznam je velmi stručný a neobsahuje ani jméno hospodáře – pouze je tu napsáno, že ve vsi Velka Horka Matura koupil živnost (grunt) za 30 kop (asi českých grošů) a že je doplacená.

Doslova psáno: Weliká Horka

Matura    Koupil ziwnost za 30 ss. yest doplaczena.

Zápis jsem podle srovnání písem rukopisů různých písařů zařadila někde mezi roky 1612 – 1614. Pravděpodobně se tedy bude jednat o stejného Matěje Maturu, který je zmiňován ve Vartmberském urbáři.


Poznámka:

Registra nowa Purkrechtní panství Rohozeckého a Skalského (1611-1644) : https://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=EDB25152E9F011E5AC4300E04C20C598&scan=9f5ff00d35b043db885825790b5ddd11 (Velkostatek Hrubý Rohozec ič 229, str. 125)