V soupise poddaných na panství semilském jsou uváděny ne jednotlivé obce, ale rychty panství. V rychtě Střevelské (někdy také Radčické), do které patřily obce Hrubá Horka, Příchovice, Radčice, Střevelná, Šumburk nad Desnou a Velké Hamry, můžeme najít dva nositele příjmení Matura.

Je zde uvedena Magdalena Maturka vdova (50 let), její syn Mikoláš (18 let) a s nimi Jan N(epojmenovaný) (10 let, který k nim nemá příbuzenský vztah) je uváděn jako pohůnek.

Dále je ve Střevelské rychtě uváden Matěj Matura (hospodář, 23 let) a jeho žena Kateřina (20 let) a s nimi Anna (skotačka 12 let).

Pozn.: V soupise podaných jsou pro panství semilské uváděny až děti starší 6 let.

Za zmínku ještě stojí podobné příjmení – Matuna, které se vyskytuje v okolí Mladé Boleslavi (Libeň, Řepín). Písmeno R a N ve slově mohlo být zaměňováno a vzniknout tak jako odchylka od Matury nebo naopak od Matuny.

Další Maturové , kteří se v soupise poddaných vyskytují v jiných krajích:

BECHYŇSKO:

1) ves Borovnice, rychta Kamený Újezd, panství Týn nad Vltavou (České Budějovice)

Šiman Matura hospodář, 35 let, manželka Kateřina 26 let, syn Jíra 10 let, katolíci.

BEROUNSKO: nic

ČÁSLAVSKO: nic

HRADECKO-BYDŽOVSKO: nic

CHRUDIMSKO:

1) městečko Tejnec Hrochů, panství Hrochův Týnec (Pardubicko)

Matouš Matura, krejčí 42 let, manželka Marta, 35 let, dcera Anna, 19 let, syn Václav 12 let.

KOUŘIMSKO:  nic

LOKETSKO: nic

PLZEŇSKO: nic

RAKOVNICKO:  nic

ŽATECKO: nic