úryvek z opisu zápisníku Michala Fišera pořízený p. Sochorem

…..

Předmluva

Uvažuji, že se moji milé rodině zachovám, když zaznamenám úvod rodu Fišerovského, odkud pocházel, jaký život vedl, jaké ten který stáří dosáhl, jaké jeho nemoce byly a jeho zaměstknání i žiti. Pak-li by kdo nějaké chyby nebo vady seznal, aby mi to laskavě prominul a opravil. Moje rodiče neměli prostředku dáti mne študovati a mně soukeníku 2.třída školy v Žel. Brodě stačila.

V Žel. Brodě 17. 3. 1894. Michael Fišer.

Str. 7.

Rodiné poznámky větve Fišerovské

I-ní.

V Podkrkonoší léží v malebném rozhledu česká vesnice Poniklá. V tamější fárské matrice zapsaná jest rodina Fišerovská takto: Jak pamět stačí učil zde v Poniklem r.1740? jako preceptor (ženatý) jménem Michael Hynek Fišer. Jeho žena rozená Honcírová dosáhla věku 90 roků a její můž jako vdovec 88 roků.

II-hé.

Z tohoto manželství pocházel syn František Fišer, tedy s chudých rodičů v Poniklé r.1768 narozený, jeho žena Marie Fišerová byla rozená Indřišková též v Poniklém ze statku, a to roku 1769. František Fišer havíř zemřel v Poniklám 20.1.1827 v stáří 59 roků, jeho žena 29.4.1832 v stáří 63 roků.

Str. 8.

Z tohoto druhého manželství Fišerova zůstali čtyři dítky a sice Lenora, Marie, Josef, Michael. Roku 1798 12.května narozen dle farské matriky ponikelské Hynek Michael Fišer. Rodiče byli chudí.

Leta 1815 byl v Železném Brodě dekretem usazen druhý preceptor mladík 17 letý s ročním platem 30 zl. šajnu Michael Hynek Fišer rodák ponikelský.

III-ti.

Léta 1821 týž Michael Hynek Fišer preceptor, pojmul za manželku Antonii Ceé z čp. 125 jedinou dcéru rodičů Antonina Ceé a Anny Tumové /manželů/ co tehdejších krupařů na Trávníkách u fary v Brodě. Z tohoto manželství pocházelo jedenáct ditek!

Str. 9.

Druhé poznámky větve Antonína Ceé

Léta 1768 narozen Antonín Ceé ve mlýně skalském čp.1. na potoku Černovnickém v Těpeřech. Antonín Ceé měl čtyři bratři a dvě sestry: Josef Ceé, František Ceé, Jan Ceé, Terezie Ceé a Barbaru Ceé. Čtvrtý bratr tedy Jan Ceé byl tkalcem a jako tovaryš vandroval. Vandrem přišel do Šternberka na Moravě, Brzy zde dostal práci, nebot na 800 bylo ve Šternberku mistrů tkalcovských. Zde pojmul za ženu vdovu a vedlo se mu dobře. Když pak žena mu zemřela ostav vdovcem. Třikráté navštivil své rodné místo v Žel. Brodě. Na sedumdesát tisíc zl. ostalo po něm jmění, kteréž za živobyti mezi své přátele rozdělil.

Ovšemže se na jiném listu k tomu vrátim.

Str. 10.

První manželé čp. 125 v Žel. Brodě

Antonín Ceé a Anna Tůmová.

Leta 1802 Antonín Ceé pojmul za ženu rozenou 1779 Annu Tůmovou dcéru mlynáře v Libštátě, byla málé postavy, zlá avšak vejřečná. Obchod vedli krupařský. Antonín Ceé byl můž statný, velký. Na trhy jezdil do Jičína a do Mladé Boleslavi, rád se napil a byl velký dobrák. Jeho choť Anna, přišel-li s trhu napitý domu – zlobila se, vzala stoličku, stoupla na ní – a v obličeji jej pohladila. Léta 1803 narodila se jim dcéra Antonie! 1819 5.března zemřel „Na potoce “ jeji můž Antonín Ceé krupař ve věku 51 roků, narozen 1768. Jeho choť, Anna Ceé narozená roku 1779 zemřela 17.září 1824 ve věků 45 roků.

Poznámka strana 5tá.

Str. 11.

Upomínka na neštastnou operací Anny Ceé čp.125

O této operaci vypravovala její dcéra Antonie Fišerová takto: 16.června 1824 zemřela nám dceružka Anna v stáři 3/4 roku.

17.září 1824 zemřela mi zase matka Anna Ceé v mladistvém věku 45 roku. Takto nás stihl krutý osud …. a pokračuje, moje matka byla postavy malé, ovšem ale vždy byla silná, svěží a krupařila.

Byla ztížená chuděra nezhojitelným neduhem průtrží „říká se má brúch“ zdviháním pytlů. Bolestí byla nucena ulehnouti. Ihned šel rychle posol do Turnova pro Dra. Handla. Brzy přijel, prohlédl jí a řekl: Musí se operovat! Operaci tu předcevzal, avšak ta so nezdařila, prořízl jí střevo. To bylo ovšem i svědky stvrzeno.

Str. 12.

Tato mladá trpitelka Anna Ceé pozorovavše co se stalo, že se blíží poslední hodina jejího života, byla velice dojata! I počala Doktora Handla nazívati “ Mordýři“! Vy jste mě zabili, vy jste mě dodali! Tu ovšem ubývalo ji velmi nápadně síly, slábla- a žila ještě jen 5 hodin a pak smířila se s Bohem, vypustila duši, více nežila! Takto nám to naše matka Antonie Fišerová často vypravovala.

Poznámka. Doktor

Hajnd dříve než-li se k mojí babičce Anně Cee-ové na Trávnika do čp. 125 odebral, byl na obědě u t.zv. „Postříhačů“ čp.149 v hostinci, a přišel k této operaci napilý. On tedy zavinil, že se operace nezdařila.

Str. 13.

Jsou nemoce dědičné? Ano!

Moje starostlivá, šetrná, hodná, matka Antonie Fišerová čp. 125. Roku 1835 podobně byla upoutána na lůžko s toutéž nemoci, kteréž matka Anna Ceé 17.září 1824 podlehla – totiž prútrží!

Ovšem, že tato operace dopadla štastně k níž povolán byl Doktor Macháčka z Jilemice a zdejší Doktor Václav Těšínsky. Já se velmi dobře na ten okamžik ještě dnes co toto moji rodině zaznamenávám 26. února 1894 pamatuji, že když Doktoři přišli, tatínek Michal Fišer nám čtyrem dětem s pláčem řekl: Pojdte ven a modlete se k Bohu, aby nám maminku zachránil! Operace tato se podařila uplně. Avšak ochraný pás, vždy nosila.

Rodina Fišerovská

Rodiče:

Michael Hynek Fišer čp. 125 Žel. Brod narozen 12. V. 1798, ženat v r. 1821, zemřel 19. IX. 1873 Antonie Fišerová rozená Antonie Ceé narozená v r. 1808, zemřela 6. XI. 1863

……..

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *