Ve starších pramenech je nazývána jako Malá Horka (Mala Horka, Klein Horka, Parva Horka nebo Minori Horka).

První zmínka o obci je zápis v zemských deskách z roku 1538. Zde je uváděna jako Mala Horka.

Další zápis v zemských deskách je z roku 1542 (Kvatern trhový běžný červený od léta 1542 – 43 inv. č. 4, str. 165 -https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=4d7b3de9-2aa4-41f4-83ff-d657f7aea950&scan=bed91aeed2a8784e6bdff5be88253af3).

Další zmínka pochází z roku 1608 ve Vatmberském urbáři. Zde jsou zmiňovány 4 grunty.

Další zmínka o Malé Horce je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psána německy jako Kleinhorka.

Podle Berní ruly zde v r. 1654 hospodaří 3 sedláci a 1 chalupník.

hospodář rolí má seje na zimu seje na jaro Vnově se osazují léta handle a živnosti potahů
str v str v str v chovati může nyní chová krávy jalovice ovce svině pozn
Malá Horka
sedláci Matěj Vomáčka 40 12 8 tkadlec 2 7 6
Dorota Ševcová 26 7 5 1 2 1
Jiří Balynek 20 6 3 1 4 2
chalupníci Pavel Fydlata 10 2 3 tkadlec 3

Podle urbáře semilského z roku 1687 má Malá Horka 4 grunty.

Doplnit věci z https://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=1838EDF493C411E7BDB15065F339AC75&scan=149#scan149