Zmíněn v urbáři semilského panstvi z r. 1687. Uváděn takoé jako Makow a Mackow. Podle urbáře obec má 3 grunty a 1 mlýn o jednom kole.