Ve starších pramenech je nazýván jako Loužnicze. Název zřejmě pochází od slova luhy, mokřady….

Obec je poprvé zmiňována i v urbáři „Úrok svatojiřský panství navarovského 1565“. Zde je psána jako ves Loužnicze a má 5 gruntů. Ves tehdy  tedy patřila pod panství navarovské. V urbáři zmíněni hospodáři: Kubík, Šimerda, Pavel, Šida, mlynář.

Dále je obec zmíněna v kniha pozemková Navarov (1607-1625).

Zde kupuje grunt Adam Adamička od Štěpána Šikuly v r. 1618.