Kostel je připomínán jako farní k roku 1368.

Ve starších pramenech je nazývána jako Laukowey, Laukoweg, Loukowy.

Další zmínka o obci je v urbáři „Úrok z panství semilského a navarovského od soboty po sv. Školastice léta 1581 až do soboty po třech králích léta 1585“. Zde má obec 6 gruntů.Z toho jeden grunt psán jako mlynář.

Další zmínka o obci je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psána jako Loukowy.

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec 5 gruntů a až 25 chalup na obci (přesný počet nelze zjistit, obec je v urbáři udávána dohromady spolu se vsí Rybnice). Je zde zmiňován i mlýn o dvou kolech (nebo patří do Sytové? ověřit). A také již zmíněný kostel s věží, ze dřeva postavený, který má tři zvony.

t