Ve starších pramenech je nazývána jako Gilem.

Dle vypravování místních stařešinů napsal p. Pavel Tarant ve školní kronice obce Přívlaka, že prý jistý Zemánek z Ruprechtic zakoupil část polí v obci, kde prý první stavení (na místě dnes čp.60 Přívlaka) vystavěl. Ten měl syna Josefa a pro toho koupil opět pole v hoření obci, kde stál velký jilm. Pod tímto jilmem stálo jeho první stavení. A od něj se tato obec nazývá Jilem.

Obec je poprvé zmiňována v urbáři „Úrok svatojiřský panství navarovského 1565“. Zde je psána jako ves Gillem a má 6 gruntů. Ves patřila pod panství navarovské. Zmíněni hospodáři :  Jiřík, Matěj Hnad, Mach rychtář, Matěj Kubrnův, Prokop, Bartoň.

Co tato zmínka: je to tento Jilem? : http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=9A21B1FEB88111E7A6D1782BCBB1A951&scan=c56f192a40b4400b89a3a44e982f3de4

Zmínka o obci je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psána jako Gilem.

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec 7 gruntů.