Jilem

Ve starších pramenech je nazývána jako Gilem.

Dle vypravování místních stařešinů napsal p. Pavel Tarant ve školní kronice obce Přívlaka, že prý jistý Zemánek z Ruprechtic zakoupil část polí v obci, kde prý první stavení (na místě dnes čp.60 Přívlaka) vystavěl. Ten měl syna Josefa a pro toho koupil opět pole v hoření obci, kde stál velký jilm. Pod tímto jilmem stálo jeho první stavení. A od něj se tato obec nazývá Jilem.

Obec je poprvé zmiňována v urbáři „Úrok svatojiřský panství navarovského 1565“. Zde je psána jako ves Gillem a má 6 gruntů. Ves patřila pod panství navarovské.

Zmínka o obci je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psána jako Gilem.

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec 7 gruntů.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *