Chuchelna

Ve starších pramenech je nazývána jako Kuchelna.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1410.

Další zmínka o obci je zápis v zemských deskách z roku 1538. Zde je uváděna jako Chuchelna. Ve 13. století náležela do panství rotštejnského. Počátkem 15. století byla
obec poddanskou vsí, náležející Janu z Miličevsí.

Další zmínka o obci je v urbáři „Registra berně panství semilského 1562 „. Zde je obec nazvána jako Chuchelna a má 27 gruntů.

Další zmínka o obci je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psána jako Kuchelna.

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec 27 gruntů a 12 chalup na obci. Jedna z chalup je kovárna.

Podle zprávy o robotách z r. 1690 obsažené v urbáře semilského z roku 1687 má obec 20 sedláků s potahem, 9 chalupníků a 21 domkařů.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *