Ve starších pramenech je nazývána jako Kuchelna.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1410 (ověřit pramen).

Další zmínka o obci je zápis v zemských deskách z roku 1538. Zde je uváděna jako Chuchelna.

Ve 13. století náležela do panství rotštejnského. Počátkem 15. století byla obec poddanskou vsí, náležející Janu z Miličevsí.
Ve sborníku Železnobrodském (z r. 1930, dr. Šimák) jsou otištěny listiny z let 1535-52 o dolování železa. R. 1535 žádá správce Malé Skály vladyka Aleš Podivínský z Lerojed svého pána Jindřicha z Valdštejna  o povolení zřízení hamru pod kopcem Spálov a r. 1537 souseda, pána Adama Chvalkovského z Ledce na Frýdštejně, majitele půl vody Kamenice, Jizery, a obce Kamenice ke zřízení jezu na Kamenici. Jsou tu i jména: ze Spálova – Václav Duška, Mikeš a jeho syn Pavel, Bartoň, Staněk, Mach Macháček, Macháček Šimáků, Valenta, havíř z Bítouchova Vávra Jiroušek, rychtář Matoušek, Vaněk, syn Duškův, Jan Mikšu a Mikeš Vaňků, Vavřinec Holík , Jan Bělíků. Též Soukup z Dlouhého, Jan Kvíčal , Jiří Chaloupka z Chuchelny.

Další zmínka o obci je v urbáři „Registra berně panství semilského 1562 „. Zde je obec nazvána jako Chuchelna a má 27 gruntů. Hospodaří zde : Kubíček, Martínek, Pavelka, Martin, Pešta, Matejek, Urban Kokštejn, rychtář, Sobothka, Duchek, Stanie, Chaloupka, Kolenej, Ventluka, Mikeš, Kumpan, Kvíčala, Smetiprach, Jíra Sobothka, Jan Matějka, Jíra Hoření, Pišek, Ješek, Jan rychtářův, Zeman, Kateřina, Vozka.

Další zmínka v pozemkové knize Navarov (1607-1625): 1607? zmíněn Václav Piroch, 1607 Martin Malý kupuje grunt od Ondřeje Sedláčka, 1608 Matěj Jiřiců kupuje od Havla Hrobky, 1612 kupuje Adam Duchek z Kaply krám od Marka Dvořáka z Chuchelny, 1616 kupuje Jiří Kozák po zemř. Martinovi Krasovi?, 1616 Jiřík Jírů z Bozkova kupuje od Jana Pauste?ho, 1617 ? Kolářů z Chuchelny kupuje od Mikoláše Januše, 1617 Ondřej Ventluka od Jana Ventluky, 1617 Jan Hubařů z Chuchelny od Jiříka Pulocha?, 1617 Václav Mikšů od Jakuba Mikšů – bratra, 1620 Tomáš Havlin z Chuchelny od sirotku Řehoře Palasa Semily, 1620 Jiří Hubař od Jana Tomka, 1620 Zikmund Havlíček od sirotků Matěje Havlíčka, 1622 Václav Duchek od Adama Duchků.

Další zmínka o obci je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psána jako Kuchelna.

Podle Berní ruly zde v r. 1654 hospodaří 15 +8 sedláků ,12 zahradníků.

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec 27 gruntů a 12 chalup na obci. Jedna z chalup je kovárna.

Podle zprávy o robotách z r. 1690 obsažené v urbáře semilského z roku 1687 má obec 20 sedláků s potahem, 9 chalupníků a 21 domkařů.

Dřevěná zvonice v Chuchelně pocházela z r. 1750, rozebrána byla v r. 1924.