Horská Kamenice

Horská Kamenice patří mezi obce o kterých se říká, že tady končí chleba a začíná kamení (týká se všech názvů KAMENIC). První osídlenci museli na tomto místě mýtit lesy, ze získaného dřeva pálili uhlí a půdu upravovali k polnímu hospodaření. Prvním domem tu zřejmě byl Kubův statek a jeho pole v lokalitě Na Honskách. Tento první hospodář, který se jmenoval Kuba měl 4 syny, jimž statek předal, a vznikla rázem čtyři hospodářství.O založení obce není do 15. století žádných písemných zpráv. Na počátku tohoto století náležela panství Návarov a z kronik zjistíme, že roku 1540 byla Kamenic připojena k panství Skály nad Jizerou, dnes pod jménem Malá Skála. Podle pozemkových knih panství Frýdštejnského tu sídlilo 17 rodin, které měly svá hospodářství, a dále tu žilo 8 rodin podruhů – tehdy všichni poddaní byli povinní robotou a odváděním desátku.

Horská Kamenice byla mimo jiné i vsí hornickou, souviselo to s dobýváním železné rudy v letech 1830 (největší rozmach) až 1860 (zastavení těžby). Velmi dlouho byla obec odříznuta od okolních sídel. Neexistovala silnice a náklady se sem vozily příkrou cestou do vrchu nebo podobným způsobem do Jesenného.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *