První zmínka o Kamenici (spolu s Bítouchovem) je z roku 1461   – Vaněk z Valdštejna, syn Vokův prodal vesnice Poniklou, Bítouchov a Kamenici Heníku z Valdštejna a Vranova, které však Heníkův syn Hynek musel r. 1461 vrátit Janovi z Valdštejna.

Ve sborníku Železnobrodském (z r. 1930, dr. Šimák) jsou otištěny listiny z let 1535-52 o dolování železa. R. 1535 žádá správce Malé Skály vladyka Aleš Podivínský z Lerojed svého pána Jindřicha z Valdštejna  o povolení zřízení hamru pod kopcem Spálov a r. 1537 souseda, pána Adama Chvalkovského z Ledce na Frýdštejně, majitele půl vody Kamenice, Jizery, a obce Kamenice ke zřízení jezu na Kamenici. Jsou tu i jména: ze Spálova – Václav Duška, Mikeš a jeho syn Pavel, Bartoň, Staněk, Mach Macháček, Macháček Šimáků, Valenta, havíř z Bítouchova Vávra Jiroušek, rychtář Matoušek, Vaněk, syn Duškův, Jan Mikšu a Mikeš Vaňků, Vavřinec Holík , Jan Bělíků. Též Soukup z Dlouhého, Kvíčala z Chuchelny.

Na počátku tohoto století náležela panství Návarov a z kronik zjistíme, že roku 1540 byla Kamenic připojena k panství Skály nad Jizerou, dnes pod jménem Malá Skála.

R. 1554 Kamenice součástí panství Český Dub a od 1591 napojena na Navarov.

V pozemkové knize p. Frýdštejn (1571-1591)  – 19 zápisů o Kamenici (viz p. Sochor Horská Kamenice)

Další zmínka je v pozemkové knize panství Navarovského (1607-1625): r. 1609 kupuje Martin Macháčů z Kamenice grunt od Kryštofa Čermáka, r. 1616 kupuje Prokob Blahů z Podkamenice od Jiřího Haczury z Jesenného, r. 1617 kupuje Václav Bartoně Junova z Kamenice  grunt, r. 1620 kupuje Jan Lubas z Kamenice grunt od Jiříka Vojtěchů ze Střevelnýho, r. 1620 kupuje Jan Bartošů z Kamenice grunt od Jana Lubase, r. 1620 kupuje Mikuláš Mlynář  pod Kamenicí grunt od Martina Mlynáře.

V registře sirotků panství Navarovského (1627-1662)  (opis ing. V. Vaníček) je uvedeno 8 soupisů z Kamenice.

Podle pozemkových knih panství Frýdštejnského tu sídlilo 17 rodin, které měly svá hospodářství, a dále tu žilo 8 rodin podruhů – tehdy všichni poddaní byli povinní robotou a odváděním desátku.

Později připojena k panství Svijanskému.

Horská Kamenice byla mimo jiné i vsí hornickou, souviselo to s dobýváním železné rudy v letech 1830 (největší rozmach) až 1860 (zastavení těžby). Velmi dlouho byla obec odříznuta od okolních sídel. Neexistovala silnice a náklady se sem vozily příkrou cestou do vrchu nebo podobným způsobem do Jesenného.