První zmínka o obci je podle urbáře „Úrok z panství semilského a navarovského od soboty po sv. Školastice léta 1581 až do soboty po třech králích léta 1585“ . Zde je ves nazvána jako Háge – nejsou uvedeni hospodáři.

1636 náležely Háje k panství Kumburskému.

V berní Rule nezmíněny.