První zmínka o obci je  zápis v zemských deskách z roku 1538 ( v zemských deskách inv. č. 43) je uváděna jako Strzewelna.

Při zápise v zemských deskách inv. č. 13 z roku 1557 je uváděna jako Strzewolina.

R. 1547 byl v Třevelně na statku Maloskalském zkonfiskován dvůt Adamu z Vartmberka a r. 1621 zkonfiskována ves Střevelná spolu se statkem Semilským.

Ve Vatmberském urbáři z roku 1608 měla obec 6 gruntů a hospodaří zde: Štěpán Boháč (2x -má i chalupu), Jan Vrska, Jiří Vojtěch, Jan Vobořil, Martin Sochor hajný, Kryštof Říha.

Podle Register purkrechtních panství rohozeckého a skalského (1611-1644) je zde 6 gruntů a hospodaří tu: Martin Sochor, Jan Vondrů (asi po Kryštofovi Koliznovi), Štěpán Boháčů, Jan Vrska, Jiří Vojtěchů, Jan Vobořil.

Další zmínka o Střevelné je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou).

V matrikách (Bzí sign. 13/1 z r. 1667) byla uváděna jako Trzewelna.

Podle pana Bohumila Sochora má Střevelná v r. 1547 sedm domů a roku 1591 6 domů.

Podle urbáře semilského z roku 1687 má Střevelná 6 gruntů.

Podle Berní ruly zde v r. 1654 hospodaří 4 sedláci, 2 chalupníci.

Badatel Bohumil Sochor se domnívá ( V kronice obce Střevelná s odkazem na další prameny), že název obce pochází od slova „dřevěnej“  – „třevelnej“.

Badatel ing. Vilém Vaníček cituje prof. Šimáka, podle kterého má název Střevelná původ v názvu ryb – střevlí.

hospodář rolí má seje na zimu seje na jaro Vnově se osazují léta handle a živnosti potahů
str v str v str v chovati může nyní chová krávy jalovice ovce svině pozn
Střevelnej   (Střevelná)
sedláci Jakub Kolizna 26 7 4 1 2
Jan Mrška 28 8 6 1 3 2
Martin Vobořil 21 5 3 1 3
Jiřík Sochor 20 5 3 1 2 2
chalupníci Václav Bedrník 15 4 3 1 3 2
Jakub Lukáš 15 5 3 1 3