O původu jména koluje řada dohadů od humorných k hodnověrnějším. Jedna z humorných je: když chodil Kristus se svatým Petrem po světě a přišli na Jívu a Petr se zeptal kam si má odplivnout, Pán Ježíš odpověděl: „TAM PLI !“

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1415.

Další zmínka o obci je podle urbáře „Úrok z panství semilského a navarovského od soboty po sv. Školastice léta 1581 až do soboty po třech králích léta 1585“ . Zde je ves nazvána jako Tample.