Šumburk nad Desnou

Ve starších pramenech je nazývána pouze jako Šumburk (Schumburk, Schumburg, Ssunburg).

Zmínka o obci je v urbáři „Úrok z panství semilského a navarovského od soboty po sv. Školastice léta 1581 až do soboty po třech králích léta 1585“. Zde je ves nazvána jako Ssumburk.

První zmínka je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psán jako Schuknburgk.

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec 9 gruntů a mlýn na potoku Kamenice o jednom kole.

Nyní je součástí Šumburku nad Desnou také dříve samostatná obec Popelnice (Popelnicze). Ta měla podle semilského urbáře (z r. 1687) 9 gruntů.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *