Rod Maturů se po okolí (do Jirkova) rozšířil pravděpodobně z obce Hrubá Horka, kde žil nejstarší písemně dochovaný předek Matěj Matura (podle Vartmberského urbáře v r. 1608).

V Jirkově se objevuje Mikuláš Matura (podle urbáře 1687), který hospodaří na polovici gruntu po Petru Bartošů (snad se sem Mikuláš přiženil a jeho první žena byla dcera Petra Bartoše?).  Mikuláš zde podle matrik má ale za manželku Kateřinu vdovu Václava Marusko, kterou si vzal v r. 1686, bude to jeho nejméně druhá žena.

„Můj“ Daniel (*1667) se tedy narodil, nebo alespoň bydlel v Jirkově a bude spřízněn s Mikulášem Maturou. Velmi pravděpodobně bydlel v Jirkově právě na gruntu Mikuláše Matury -na pozemkách na nynějším čísle popisném 38 a zaniklém čp. 37.


Mikuláš Matura (*1633) hospodařil na polovici gruntu, kterou podle berní ruly v r. 1654 vlastnil Petr Bartošů. Grunt Petra Bartošů měl výměru 38 strychů a Mikuláš Matura hospodařil na větší polovině (podle tereziánského katastru z r. 1713) na 20 strychách (asi 5,75 ha).

Druhou polovinu gruntu po Petrovi Bartošovi vlastnil Václav Šilhán.

Mikuláš Matura (*1633) umírá před r. 1700 a grunt po něm kupuje jeho syn Mikuláš Matura (cca *1672) dne 7.4.1700 za sumu 60 kop grošů.

Od Mikuláš Matury (*1672) kupují grunt jeho dva zeťové:

Jednu polovinu gruntu kupuje v r. 1743 Václav Daníček.

Druhou polovinu gruntu kupuje  v r. 1731 Tobiáš Krikorka.


Polovina Václava Daníčka:

Dcera Václava Daníčka se vdala za Josef Blažka a získává 1/4 gruntu v r. 1773. A v r. 1806 po zemřelém Josefu Blažkovi kupuje polovinu živnosti Filip Blažek. Tato část živnosti má čp. 38. (gr. ič 87 str 452-454)

Čp 38 od Josefa Blažka kupuje v r.  1824 František Klikorka  a od Filipa Blažka ji kupuje v r. 1824(gr. ič 88 str 111 a 113).

Od Františka Klikorky kupuje v r. 1835 čp 38 jeho syn Josef Klikorka.


Polovina Tobiáše Krikorky:

V r. 1743 Tobiáš Krikorka zemřel a grunt po něm kupují synové Jakub a Jan Krikorkovi. Jakub Krikorka r. 1761 umírá a grunt po něm získáva bratr Jan Krikorka. V r. 1779 Jan Krikorka (též Klikorka) umírá a polovinu gruntu po něm dědí jeho syn Josef Krikorka. V roce 1808 kupuje čtvrtinu tohoto grutnu od otce Josefa Krikorky jeho syn Josef – stavení má už čp. 37 (gr. ič 87 str 463-467).  A od něj ji v r. 1824 kupuje zase jeho syn Josef Klikorka (gr. ič 88 str 110). A od Josefa Klikorky kupuje čp 37 v roce 1839 Jáchym Šilhán.

Druhou čtvrtinu – také čp. 37 kupuje od otce Josefa druhý syn František Krikorka.


Zachycena jsou čp. 37 a čp.38 i na mapě stabilního katastru (císařské otisky) z roku 1843, dům vyznačen žlutě /spalný materiál/. Červeně je uvedeno číslo popisné 37 a černě je číslo parcely pod objektem 86. Červeně je uvedeno číslo popisné 38 a černě je číslo parcely pod objektem 37.  Čp 38 stojí na parcela č. 41.


Číslo popisné 38 v Jirkově se dochovalo do dnes. Číslo 37. bylo zbořeno (zjistit kdy?).


Vlastníkem čp. 38 je v roce 2021 Humpál Milan Ing., Polní 354/23, Liberec XII-Staré Pavlovice, 46001 Liberec

Stav v r. 2021 dle fotky: Přízemní, omítané, částečně roubené stavení. Je vidět nově doděláváná vyzdívka přízemních stěn.  Sedlová střecha je vpředu kryta eternitem.