Úřední kniha/rukopis Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Velkostatek Semily – Jesenný • inv. č. 76 OS Železný Brod 3386

kniha popsaná jako Bozkov (1798-1875 ), ale jedná se o Dolení Hamer (1668-1810)

http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=A8D71EA8248011E598190025B317E383&scan=8c9a64eb65334a14ac3397051c9bf737

číslo fotky/strana knihyjméno nového majiteleod koho kupuječíslodatumpoznámka
4index
6Josef Urbánekod Mil. Vrchnosti od Cahsirowaneho dvoru v Hamře1690
7Jakub Urbánek1717
9Jan Urbánek1753
10Zachariáš Liška1730kus pole
10Josef Urbánekod otce Josefa1706
12Jan Urbánek1743
13Josef Urbánek1753
14Josef Novák1765
14Josef Novák1783
15Adam Morávek1788
16Josef Novák1788
17Jan Urbánek1784
18Jan PavlataJan Morávek261790
18Franz Hiska ?1790
20Jan Blažek161807
22Daniel Liškaod Mil. Vrchnosti od Cahsirowaneho dvoru v Hamře1690
23Šimon Liška1722
23Jiří Liška1725
24Jan Jiří Liška1752
24Petr KrikorkaKarel Melich1775
25Josef Krikorka1809
26Josef NovákJan Pavlata1790
27Karel LiškaDaniel Liška1724
28Josef Nigrin1738
28Jiří Nigrin1779
29Petr Krikorka1784
30Josef Krikorka1809
31Franz Hiška? Liška1803
32Jan a Krištof KrikorkaDaniel Krikorka1703
33Jiří MaturaJan Krikorka1727
34Jiří Maturaod sirotků po jiřím Maturovi1769matka Magdalena dcery Anna Alžběta, Marie, Jiří Kateřina a Justýna
34Petr MaturaJiří Matura141789sestry Anna a Kateřina
36Josef MaturaJiří Matura141789půl gruntu, bratr Jan a Franz
37Karel Krikorkavdova Helena Mikuláše Krikorky1751
38Josef Krikorka1778
40Jan KrikorkaKarel Krikorka1759
41Karel Krikorka1780
42Tobiáš Krikorkaod Mil. Vrchnosti od Cahsirowaneho dvoru v Hamře1690
43Václav Piroch1717
44Václav Piroch1759
48Jan Piroch1759
48Josef Berka1759
49Josef Berka1782
50Franz Berka1808SEZNAMY
52Zachariáš Nigrin ?od Mil. Vrchnosti od Cahsirowaneho dvoru v Hamře1690
53Jiří Hozda1712
54Václav Hozda1751
56Jiří Hozda1781
57Josef Liška121805
62Daniel Liškaod Mil. Vrchnosti od Cahsirowaneho dvoru v Hamře1690
63Jiří Melich1711
64Jan Liška1722
65Josef Morávek1759
66Franz Morávek1788
68Norbert Liška1790
69Václav Urbánek1790
72Zachariáš Liškaod Mil. Vrchnosti od Cahsirowaneho dvoru v Hamře1698
73Tobiáš Liška
74Zachariáš Diml ?1746
74Václav Urbánek1751
75Jiří Berka1783
77Josef Berka101806
82Daniel Blažekod Mil. Vrchnosti od Cahsirowaneho dvoru v Hamře1690
82Daniel Hubař1705
85Václav Urbánek1712
86Kryštof Bartoš1717
87Václav Morávek1729
87Václav Morávek1737
88Václav Morávek1766
89Václav Morávek91789
91Franz Morávek1788
94Michal Bartošod Mil. Vrchnosti od Cahsirowaneho dvoru v Hamře1690
95Jiří Bartoš1724
96Jan Resler1772
97?181813
104Jiří MelichJan Koniáš ?1702
106Jiří Melich1736
107Jan Resler1772
108Jan Jiří ?71779
108Petr Merklas341798
109Petr Merklas351791
114Kristián Feistod Mil. Vrchnosti od Cahsirowaneho dvoru v Hamře1690
115Jan Kristián Faist1712
116Jiří Melich1716
117Václav Melich1774
118Josef Melich61790
119Franz Melich61806
124Jiří Maturaod Mil. Vrchnosti od Cahsirowaneho dvoru v Hamře1692
124Václav ŘídilJiří Matura1709zeti, manželka Kateřia Řídilová - kdepak májí asi svatbu? Václav Řídil má svatbu s Magalenou Krikorka (byla rozená Matura? Podle matrik nejde potvrdit, první dítě má tobiáš krikorka s Magdalenou r. 1689, svatba Držkov není, svědci křest nevykazují matury, takže spíš ne) r. 1703 str 233, dítěr 1707 str115 r. 1709 str. 124, r. 1712 str. 140 (od 125-140 není žádné)
126Jiří JakubičkaVáclav řídil1730
126Tobiáš Morávek1765
127Josef Černý1786
134Jakub řídilod Mil. Vrchnosti od Cahsirowaneho dvoru v Hamře1691
134Václav Řídil1714zmíněn Jan Matura
135Jiří Nosek1736
135Josef Nosek1782
144Tobiáš Liška1691
145Tobiáš Krikorka1710
145Michal Wierin ? Niegrin1780
145Josef Nygrin1782
146Michal Nigrin371790
147Josef Nygrin371806
149Václav Nigrin291790
156Jan Chynský (Kinský?)od Mil. Vrchnosti od Cahsirowaneho dvoru v Hamře1691
157Václav Urbánek1717
157Václav Urbánek1737
158Josef Melich1770
159Franz Pavlata51796
161Jiří BeldaJan Chinský1717
162Jan Belda1718
162Jan Belda1755
163Karel Melich1774
165Josef Morávek1787
168Jiří Krikorkaod Mil. Vrchnosti od Cahsirowaneho dvoru v Hamře1691
169Tobiáš Liška1712
169Josef Krikorka1727
171Michal Nigrin1779
173Václav Nigrin1786
178Jiří Beldaod Mil. Vrchnosti od Cahsirowaneho dvoru v Hamře1691
179Tobiáš Liška1726
181cesta do Hořeního Hamru přes Dolení Hamrs spor1701
182Gotfried Nitczke1692neudorf Polaun (Polubný)
185Jan Uman1689
189Hans Hincke1689
193Jeremiáš Bartl1689
197Václav Václavíček1689
201Eliáš Casper Kašpar?1691
202Hans Preysler1699
204Jeremiáš Preysler1698
205George Nitscke1697
207Jiří Jakl1695
209Kristián Kraus1697
211Hans Neumann1698
213Paul Bratský ? Hradský ?1697
215Kristián Resler1698
216Matěj Václavič1697
217Gotfried Preysler1699
218Kristián a Gotfried Preysler1701Glashütte, sklárna
224Michal Bartl1697
226? Kuntze1698
227Kristián Pockmann1698
229Gabriel Friedrich1699
231Georg Fridrich1698
233Paul Hinke1699
235Daniel Preysler1697
237Krištof Frydrich1699
240Kryštof Reisler ?1698
243Kryštof Brus1696
245Kryštof Neumann1696
248Kryštof Preysler1696
251Samuel Preysler1696
254Jeremiáš Neumann1696
258Zachariáš Diml ?Zachariáš Liška1759chalupa
259Franz Krikorka1772