Ve starších pramenech je nazývána jako Sytoweg, Sytttowey.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1323.

Další zmínka o obci je zápis v zemských deskách z roku 1538. Zde je uváděna jako Sytowa.

Další zmínka o obci je v urbáři „Úrok z panství semilského a navarovského od soboty po sv. Školastice léta 1581 až do soboty po třech králích léta 1585“. Zde má obec 18 gruntů.

Další zmínka o obci je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psána jako Sytowy.

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec 16 gruntů a jeden mlýn o dvou kolech a též pilu a 22 chalup na obci.