Sochor, František – Železnobrodské letopisy

online se mi nedaří objevit

Nejucelenějším dílem o historii města Železný Brod jsou Železnobrodské letopisy Františka Sochora, bývalého kronikáře a archiváře města Železný Brod z let 1945 až Byly vydány roku 1971 v Železném Brodu k příležitosti 470. výročí obnovení železnobrodských městských práv. Jedná se vlastně o kroniku města začínající takzvaně od Adama až po 50. léta 20. století. Autor čerpal informace ze starších kronik města, nejčastěji z kroniky Michaela Antonína Fišera, které doplnil údaji různých dalších autorů a také vlastními poznatky. 8 K hlavnímu tématu této práce jsou v knize obsaženy informace o příchodu německého továrníka Johanna Liebiega do města Železný Brod a zřizování přádelny bavlny, obecné německé školy a i skromné zmínky o zdejších poměrech továrních dělníků.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *