Škola Železný Brod

Achivní fond Obecná škola německá Železný Brod, dnes uložen ve Státním okresním archivu v Jablonci nad Nisou. V roce 1931, tedy v roce prvního uzavření školy, byly tyto materiály srovnány, vytříděny a sepsány posledním učitelem, který zde působil. Z období let 1939 až 1945, kdy byla škola znovu otevřena, se bohužel moc písemností nedochovalo. Všechny materiály byly nalezeny v květnu 1945 v budově školy a přeneseny do městského archivu. Inventář fondu zpracoval archivář a kronikář města František Sochor v červenci 1962 v městském archivu Železný Brod. 1 Fond je v jazyce německém, má rozsah 1 běžný metr a obsahuje především knihy a spisy úřední povahy. O německé obecné škole je pojednáváno více než o škole mateřské, ke které však v jabloneckém archivu také existuje fond s názvem Mateřská škola německá Železný Brod. Zinventarizoval ho taktéž František Sochor roku Má rozsah 0,27 bm a obsahuje pouze úřední knihy z období let 1883 až Přesně se jedná o výkazy o docházce z let 1883 až 1930, třídní knihy z období od 1884 až 1930 z nichž chybí ročníky 1893 až 1899 a 1916 . Posledním dokumentem je hlavní matrika dětí z doby 1884 . Mimo archiv jablonecký se informace k dané problematice vyskytují i v okresním archivu v Semilech. Archivní fond Okresní školní výbor Semily má celkovou velikost 32,23 bm, je částečně přístupný, materiály jsou v jazyce českém a německém. Obsahuje dokumenty zejména úřední povahy, mimo jiné protokoly o schůzích, podací protokoly.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *