Šimák Dr. J.V – Odhad zboží maloskalského z let 1627-1628

Dr. J. V. ŠIMÁK:
ODHAD ZBOŽÍ MALOSKALSKÉHO Z LET 1627 1628.

(Arch. min. vnitra F 67/27.-I. N. 13.)
Když Albrecht z Valdštejna, knize Frydlantský, chtěl Malou Skalu (tehdy se ještě říkalo po česku Skály nad Jizerou nebo Skály Smiřické) prodati v léno Mikuláši Des Fours, svému plukovniku, dal cele zboží oceniti. Originál odhadu se nezachoval, nýbrž jen německý překlad, z něhož převádím opět další řádky.
Taxa Malé Skály na mišensko.
Tvrz slove Malá nebo Vartmberská Skála, dvůr při ní, výsevku pražské míry na zimu 381/2 korce, na léto 50 korců, třetí dvůr úhorem zůstává; roli na 2 lány. Krav dojných lze držeti přes 20, jalového dobytka 8 kusů. Za tvrz se pokládá 2000 kop miš, za dvůr s osevem na zimu a lukami tolikéž, dohromady 4000 kop miš.
U dvora se nedrži potahu, poněvadž poddaní jsou povinni všecku práci při něm vykonávati, i přípřeže, a to bez platu.
K té tvrzi náleží vesnic 28: Jablonec, Mšeno, Vel. a Malý Kokonín, Loučno1), Vrkoslavice, Maršovice, Šubrtovice, Lískov, Jistebsko, Planá hora, Bobov, Vransko, V Labi, Lišna, Sněhov, Protivná, Mukařov, Želec, Alšovice, Dobrohostov, Skuhrov, Huntiřov, Bzi, Splzov, Veseli, Chlistov, Tepeře.
U Jablonce pila, k ní poddaní těch vsí jsou povinni stony dovážeti 210 k.
Roboty ruční a dvorské práce povinni jsou dělati u dvora Malo- skalského 390 dní.
Usedlých jest 232, a to 111 s potahy neb koni, 121 bez potahů. Úroky ročně 190 k. 32 gr., slepic 267 po 8 gr. 35 k. 36 gr., vajec 30 kop po 4 p. 17 k. 9 gr. 1 p., 210 kmenů dříví na pilu voziti po 8 gr. 28 k., za 390 dní ruční roboty = 52 k.
Z huti u vsi Mšena 3 kopy sklenic ročně po 7 p. 3 k. Suma 326 kop 17 gr. 1 p., kopu po 45 k. počitaje 14.547 k. 51 gr. 3 p. Mlýny 2, Želecký a Podskalský, každý o 1 složení; mlynář každý platí vejmelného 56 k. a živí 5 vepřů; za ty mlýny se klade 1200 k. Lesy 3: Jablonecký, na délku dobré mile, na šíř 1/4 mile, pokládá se na 2000 kop, Žernovník, Patřička, ty za 1000 k. Dohromady 3000 k. Řeka Jizera, počíná se u Žel. Brodu až k mostu u Labe na dobrou mili, v ní všelijakých ryb bez nedostatku.
Potok pstruhový Žernovník a ještě 2 pstružně potůčky u Zelče. Ve vsi Jablonci potok pstruhový od Wiesentalu, dolů vpadá za Ja- bloncem do gruntů reichenberských. Za řeku a potoky se klade 1000 k. Suma za to zboží 23.747 k. 51 gr. 3 p. 27.705 zl. 30 k. rýn. Při prodeji se zanechává k ruce J. Msti Kníž.:
1. kollatury;
2. v krčmách a domech šenkovních nesmí se šenkovati cizího piva,
pod pokutou 10 tol., pokaždé;
3. krčmáři musí vždy býti pivem zásobeni a je za dobrou cenu dávati; u koho bude nedostatek, bude trestán;
4. pivo k svatbám, křtinám, posvícení poddaných nesmí se bráti než z kníž. pivovaru, pod touž pokutou;
5. poddaní povinni jsou pomáhati voziti slad a dříví k tomu pivo- varu, odkudž se pivo béře, a to kolik potřebí;
6. zasedělé úroky a obilí do důchodu J. M. Kn. odvedou, a k tomu má vrchnost pomáhati;
7. chce-li vrchnost dáti šenkovati víno, musí vybírati kontribuci náležitou k ruce J. M. Cis., a to měsíčně do důchodů J. M. Kn. na ceduli odváděti, jakž nyní položeno jest 4 pinty z vědra.
1) Přetrženo, po straně touž rukou psáno: Grünwald.


Originál článku otištěn v publikaci:

 Sborník okresu železnobrodského, rok vydání 1928-1929, Ročník 5, str. 19

https://www.digitalniknihovna.cz/kvkli/view/uuid:74967b27-aad8-4cca-ad9a-da2435beae51?page=uuid:667432a5-de6f-11ec-8d5c-001b63bd97ba

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *