Ve starších pramenech je nazývána jako Peržimow, Perzinow, Pelržimow, Pelrzimow, Peržinov .

Název Peržimow je údajně odvozen z názvu „mrazivá dolina“. Pan Vojtěch Vaníček se v sborníku „Zprávy o panství Semilském a Navarovském“ domnívá, že název vznikl jako součást německé kolonizace z původního slova Pilgrimsdorf.

První zmínka o obci je v urbáři „Úrok z panství semilského a navarovského od soboty po sv. Školastice léta 1581 až do soboty po třech králích léta 1585“. Zde má obec 22 gruntů. Z toho dva grunty jsou zapsány jako mlynář. Obec psána jako Pelrzimow.

V roce 1789 se uvádí, že Peřimov spadá k panství kumburskému.

Správce kumburského panství nechal v roce 1817 postavit školu v místě, kde dnes stojí budova bývalé školy. Tato první škola byly zbourána roku 1886 a téhož roku byla postavena nová.