Paměti města Semil a okolí – František Mizera

Jde o  dílo regionálního badatele Františka Mizery. Seznamuje čtenáře s historiíí Semil a okolních obcí od nejstarších písemných zmínek po dobu vydání díla. Zachycuje poměry vrchnostenské, poddanské, církevní, řemeslné, rozvoj průmyslu a města, školství a veřejnou správu. Seznamuje s významnými událostmi, které zasáhly do života obyvatel. Ti s obdivuhodnou statečností museli čelit tvrdým požadavkům vrchnosti, ale i strádání za válek, morovým ranám, požárům. Cenný je popis nemovitostí s uvedením jejich obyvatel. Autor seznamuje rovněž s vynikajícími osobnostmi z města a okolí – F. L. Riegrem, Antalem Staškem, Ivanem Olbrachtem, Karlem Kramářem a dalšími. Kniha je psána poutavě moderním jazykem. Řada obyvatel si zde může najít své předky.

Kniha je k nahlédnutí zde:

https://www.digitalniknihovna.cz/svkhk/view/uuid:c034d043-70df-4a8a-8724-456314d12ac8?page=uuid:f8ba302f-c00d-11e9-b1d3-00155d012102
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *