Jméno pochází od něměckého „laben“ (česky volně přeloženo „lábati“) a to za tou příčinou, že tam stávala v druhé polovici 16 století panská krčma – jediná to mezi Turnovem a Železným Brodem, kam chodili „lábati“. (podle poznámek Michala Fišera)

Též uváděn jako Laab.

Obec u Malé Skály.

R. 1608 zmínka v urbáři Vartmberském.

V roce 1628 Labie součástí rychty Sněhovské v urbáři Maloskalském. Hospodaří zde Urban Labskej, Martin Kamenář, Matěj Tobiášův, Václav Krejčí a Blažej Kovář. (Nebo se to týká Labe – Huti?)