Ves  pod hradem Košťál, zmiňována také jako Olešnice, Oleška, Košťálovská Olešnice, od roku 1886 Košťálov.

Poprvé se jako Soběhrdova Olešnice připomíná roku 1361, kdy zde již stál kostel sv. Jakuba (ověřit pramen).

1396 Dominikánský klášter s chrámem Panny Marie v Turnově – zmíněn převor Václav; Kačna, vdova po + Zdeňku z Košťálova, věnuje 4 kopy úroku ze vsi Olešnice

Další zmínka o obci je v urbáři „Registra berně panství semilského 1562 „. Zde je obec nazvána jako ves Wollesnicze Kosstialska a má 25 gruntů. Hospodaří zde: Jakub, Chaloupka, Vítek, Tůma, Mikeš, rachtář, Čapek, Tůma, Pavel Kotuše, Novák, Vaněk, BartoŇ, Sluka, Vít Poledne, Syrovátka, Vaněk, Lysej, Lazek, Hošek, Vít, Krzehuta, Petr, Pavlik, mlynář, Matěj Zajíčkův.