Zmínka o obci  je podle urbáře „Úrok z panství semilského a navarovského od soboty po sv. Školastice léta 1581 až do soboty po třech králích léta 1585“ . Zde je ves nazvána jako Zbytky (Zbytek). Nachází se u obce Zásada. Patřila pod panství navarovské.