Ve starších pramenech je psána jako Tržticza, Tržycž , české jméno se odvozuje od názvu třtina pro rákos, protože obec ležela u pramene potoka.

Obec je poprvé zmiňována v urbáři „Úrok svatojiřský panství navarovského 1565“. Zde je psána jako ves Trzticz a má 19 gruntů.  Na jednomgruntu je jako vlastník zapsán Mikess mlynář. Ves tedy patřila pod panství navarovské.

Další zmínka o obci je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psána jako Tržticza.

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec 22 gruntů a 14 chalup.