Pokusila jsem se vytvořit mapku, kde jsou zaznamenány jednotlivé římskokatolické farnosti s uvedeným datem, od kdy mají vlastní matriky. Část matrik je k dispozici v SOA Litoměřice online, druhá část, kterou mám v mapě v závorkách označenou slovem Zámrsk je k dispozici v SOA Zámrsk online. Obce označené symbolem +jsou již umístěny mimo mapu, ale byly pro mne důležité, takže je zobrazuji pro informaci také.

Může se stát, že jsem na nějakou farnost zapomněla, pokud na něco přijdete, neváhejte mne kontaktovat.