Podařilo se mi náhodou objevit tento úžasný přepis nejstarší držkovské matriky od pana ing. Viléma Vaníčka vytištěného v r. 1933 v publikaci „SBORNÍK HISTORICKÉHO KROUŽKU“ ROČNÍK XXXIV., redaktor FR. H. ŽUNDÁLEK, příspěvek pana Vaníčka začíná od str. 96. (v pdf str.99) a druhá část: „SBORNÍK HISTORICKÉHO KROUŽKU“ ROČNÍK XXXV., redaktor FR. H. ŽUNDÁLEK, příspěvek pana Vaníčka začíná od str. 34. (v pdf str.36).

https://librinostri.catholica.cz/download/SbHiKr34-r.pdf
https://librinostri.catholica.cz/download/SbHiKr35-r.pdf

Osud nejstarší dochované matriky farnosti Držkova NO (1651-1669) byl zřejmě pohnutý – usuzuji tak podle poznámky na první straně (asi z roku 1754), kterou zřejmě zapsal Jan Metelka kaplan držkovský a cituje slova Jana Tomše: “ já to našel v Navarovce za krovem na lati, když spravovali střechu, já to vzal pro chlapce, aby se měli v čem učiti, je to juž dávno..“ Jednalo se o opravy navarovského zámku, jak sdělil Jan Tomeš faráři v roce 1754, kdy matriku přinesl.