Domek je podle legendy k indikačním skicám žlutě vybarven – je tedy spalný – dřevěný.

Kdo všechno zde v průběhu času bydlel:

V roce 1754 se sem přiženil Matěj Jaroš, vzal si Kateřinu Kulhánkovou – nemovitost předtím od r. 1721 patřila jejímu otci Jiřímu Kulhánkovi. Matěj Jaroš pak předal stavení synu Janovi Jaroši a ten zas svému synu Janovi. Poslední jmenovaný Jan Jaroš se v roce 1830 přestěhoval do čp.12 ve Vřešťově a čp.9 prodává Janu Havrdovi. Ten ho podává svému synovi Františku Havrdovi v roce 1850. Ten pak podle Vřešťovské kroniky koupil i číslo 8 a obě stavení postoupil svému synovi Františkovi a ten pak svému synovi Josefovi Havrdovi. Ve Vřešťovské kronice je ještě záznam, že r. 1912 bylo stavení čp. 8 zbořeno a znovu postaveno.

Josef Havrda měl syna Josefa Havrdu, který pak zřejmě stavení vlastnil. Po něm zdědila čp.8 a čp. 9 dcera Irena Kirschová (rozená Havrdová), matka pana Milana Kirsche – nynějšího majitele. Za komunismu byli v domě čp. 8 z příkazu národního výboru nájemníci a v chlévu hospodařilo družstvo. Kvůli nejisté budoucnosti domky majitelé ani nijak zvlášť neopravovali. Kromě toho na pořádnou opravu ani nebylo dost peněz. Po konci komunismu majitelé částečně opravili dům čp. 8, ale chaloupka čp. 9 už byla ve špatném stavu. Hrozilo, že její hospodářská část se nekontrolovaně zřítí, a tak ji raději strhli sami. Dnes už stojí jenom část její obyvatelné části, ale je ve velmi špatném stavu.

Stavení čp. 8 bylo v roce 1912 asi opravdu znovu postaveno. Letopočet 1912 je ještě vidět na jeho původní omítce.

Původně na pozemku ještě byla stodola. Ta ale postupně popadala někdy na konci osmdesátých a během devadesátých let. Dnes tam po ní stojí jenom kamenné sloupy. (podle dopisu od pana Milana Kirsche).