Ve starších pramenech je nazývána jako Rybnicze, či Rybnic.

Zmínka o obci je v opisu urbáře z r. 1634 Urbarium der Herrschaft Semil von 30.3.1634 – Fischer R.K. osobní fond (SOA Jablonec nad Nisou). Zde je psána jako Rybnic.

Další zmínka o obci je v urbáři „Úrok z panství semilského a navarovského od soboty po sv. Školastice léta 1581 až do soboty po třech králích léta 1585“. Zde má obec 15 gruntů. Jeden z gruntů psán jako Kulhánek, mlynář.

Podle urbáře semilského z roku 1687 má obec 10 gruntů a až 25 chalup na obci (přesný počet nelze zjistit, obec je v urbáři udávána dohromady spolu se vsí Loukov).

Podle zprávy o robotách z r. 1690 obsažené v urbáře semilského z roku 1687 má obec 13 sedláků s potahem, 25 chalupníků a 12 domkařů.

Další pramenem je přiznávací fasse z r. 1713 z Terezianského katastru:

Podle ní zde v r. 1654 hospodaří 13 sedláků, 4 chalupníci, 25 zahradníků

a v r. 1713 zde hospodaří 13 sedláků, 4 chalupníci, 25 zahradníků a nově 8 podruhů. I zde je pravděpodobně obec Rybnice uváděna dohromady s obcí Loukov.

RYBNICE
grunt č. rok 1654 rok 1713
1 Petr Ssediwey Matiey Puturek
2 Wáczlaw Mateyczu Waczlaw Pikora
3 Hawel Kržaptuw Waczlaw Honiek
4 Jan Blaha Waczlaw Chwalyna
5 Jakub Hlausek Waczlaw Pikora
6 Jan Sskodlaus Matiey Petržina
7 Matiey Sskrlyka Jann Sskrlyk
8 Martin Kameniczky Jann Czuban
9 Hawel Prokupka Pawel Chlupacž
10 Matiey Mrkwicžka Matiey Chlupacž
11 Pawel Ssediwey Jann Hradeczky
Jann Umacženy
12 Jann Tichanek Jakub Marynek
13 Jann Hradeczky Jann Hradeczky
Waczlaw Mrkwiczka
chalupniczy 14 Matiey Sykora Matiey Ssediwey
15 Jakub Sykora Matiey Ssediwey druhey
16 Martin Zayiczek Jann Matieyecz
17 Mandalena Ssediwa Matiey Umaczeney
zahradniczy 18 Waczlaw Jiržiku Jann Lukas
18 Waczlaw Jiržiku Jann Lukas
19 Jiržik Rolyk? Jann Fryczek
20 Jann Sykora Matiey Kawka
21 Adam Duska Mikolas Nowak
22 Adam Petracžka Jiržik Czuban
23 Pawel Ssusta Krystyan Kawka
24 Matiey Welykey Jan Duchacžek
25 Jann Walenta Jann Hlausek
26 Jann Petraku Jann Kauržil
27 Jann Mrkwicžka Matiey Feykl
28 Jiržik Sskrlyk Matiey Sskrlyk
29 Dobias Petruska Matiey Rohlyczek
30 Pawel Kubes Pawel Krumes
31 Adam Bilku Waclaw Strnadt
32 Dorota Martinczowa Fridrych Falka
33 Matiey Harczuba Matiey Harczuba
34 Tobias Woytiech Pawel Waczysta?
35 Matiey Janausek Pawel Trauba
36 Jann Frydrychu Waczlaw Kawka
37 Dobias Hubaržu Jann Blaha
38 Jiržik Teplyk Waczlaw Trauba
39 Jann Hayek Pawel Dobyasek
40 Jakub Nowaku Jann Kawka
41 Hawel Mazanecz Waczlaw Petržina
42 Jann Kawka wdowa Kawkowa
nowie wystaweny na obczy chalaupky podruzsky 43 Ondržey Ssediwey
44 Jann Ssediwey
45 Jann Kawka
46 Pawel Honiek
47 Waczlaw Ssediwey
48 Pawel Chlupacz
49 Daniel Kawka
50 Jann Teplyk